Advies

Organisatieadvies

Organisaties staan regelmatig voor ingrijpende keuzes. De dynamische, snel veranderende omgeving vraagt bestuurders om na te denken over de koers: is de huidige nog de juiste of moet deze bijgesteld worden?

 

Met zijn ervaring in de zorg kan Gerben je adviseren over strategische en samenwerkingsvraagstukken. Hij kent de mores in de acute zorg in zowel de eerste als de tweede lijn alsmede bij de ambulancezorg. Soms hinderen verborgen belemmeringen aanbieders om beter te kunnen samenwerken in de zorg rond de patiënt. Wat speelt er op het snijvlak van huisartsenzorg, ziekenhuizen, langdurige zorg en GGZ? Welke keuzes zijn daar te maken waardoor de zorg voor de patiënt verbetert en de professional zijn werk beter kan doen? Waar liggen kansen voor betere zorg en hoe voeren we dat uit in de organisatie?

 

Invoering

Een plan is vaak snel te schrijven maar het is pas succesvol en kansrijk als het gebaseerd is op draagvlak en rekening houdt met de belangen van alle partijen. Motto hierbij is “Alleen ga je snel, maar samen kom je verder”.

Gerben werkt graag vanuit het belang van de patiënt of cliënt vanuit de overtuiging dat je daar echt door gestimuleerd wordt. Het zakelijk belang wordt niet vergeten en is goed te baseren op het hogere belang.

 

Niet zelden spelen juridische of fiscale vragen een rol in de haalbaarheid van een plan. Gerben werkt dan samen met goed bekend staande bureaus of met jouw vertrouwde vaste adviseurs.

 

Je wilt het niet, maar conflicten tussen mensen, teams of binnen een maatschap doen zich voor, een arbeidsconflict is zomaar geboren. Met zijn mediationvaardigheden (mediator in opleiding) kan hij partijen onderling hun probleem laten verkennen en naar een oplossing begeleiden. De strijd via de rechter beslechten kan altijd nog. Afhankelijk van de aard van het conflict betrekt hij andere deskundigen bij de uitwerking van de gekozen oplossing.

Het blog van Gerben Welling

Inspiratie uit het werkveld

Gerben werkt onder meer voor de volgende organisaties

Kleine greep uit mijn trouwe klanten

Wat heb ik betekend voor deze organisaties?