Mediation een goede manier om een conflict op te lossen

Mediation een goede manier om een conflict op te lossen

In mijn werk als interim bestuurder of toezichthouder ben ik het afgelopen jaar meerdere malen geconfronteerd met conflicten op het niveau van bestuur en toezicht. In twee gevallen werden de conflicten beëindigd door een vaststellingsovereenkomst die via advocaten tot stand gekomen was, waarom werd niet gekozen voor mediation?

Hoe nauwer ik betrokken was bij het conflict hoe meer vragen ik achteraf nog had. Opgeleid als mediator koos ik toch voor de juridische benadering. Met de kennis van nu vraag ik me af waarom ik voor deze route koos? Was het conflict al zover geëscaleerd dat sprake was van “oorlog”, of waren er ook andere oplossingen mogelijk? Het kan zijn dat ik intuïtief aanvoelde dat het conflict onoplosbaar was. Toch blijft twijfel bestaan.

Mediation

Mediëren van een conflict is een vorm waarbij partijen samen actief het conflict verkennen en werken aan de oplossing. Mediation is er door zijn aanpak op gericht een conflict te doorleven.

Waren ik of mijn collega’s toezichthouders zo boos op de tegenpartij, dat er blindheid was voor andere werkvormen om tot een oplossing te komen? Was er “angst” om de tegenpartij face to face te ontmoeten en voelde de veilige dekking achter een advocaat comfortabel? Met de wijsheid achteraf zijn het toch vooral gevoelsargumenten met een hoog gehalte aan ontwijking, lijkt me.

In beide situaties viel het op dat bij tenminste één van de -bij het beëindigde conflict betrokken – partijen boosheid en frustraties over het gebeurde nog steeds aanwezig waren. Ogenschijnlijk was er rust, maar bij doorprikken vlamde de boosheid weer op. Boosheid die energie kost en het functioneren belemmert, zeker in de periode kort na het conflict. Angst voor een nieuw conflict treed soms ook op en ook dat kan een belemmering vormen voor adequaat functioneren.

Statistieken

Als er statistieken zouden zijn over het proces waarvoor partijen kiezen om conflicten op dit niveau te beëindigen zou het me niet verbazen dat vaker de route via advocaten gekozen wordt dan mediation. Bewust spreek ik hier over de beëindiging van het conflict en niet over het oplossen ervan. Een opgelost conflict is in mijn ogen echt iets anders dan een beëindigd conflict. Het oplossen betekent dat de betrokken partijen ieder voor zich een proces van verwerking doormaken. Verwerken kan in belangrijke mate bijdragen aan het draagvlak voor de uiteindelijke oplossing.

Mediation als preventie

Met n=2 en een 100% score voor de juridische oplossing rijst de vraag hoe je tot andere oplossingen zoals mediation kunt komen? Hoe maak je de stap naar mediation natuurlijker? We kennen allemaal de metafoor “je moet het dak repareren als het droog is”. Preventief handelen bij conflictoplossing zou de eerste drijfveer moeten zijn. Dit begint al voordat sprake is van een conflict. Neem, bijvoorbeeld in de overeenkomst met een bestuurder, een bepaling op dat conflicten altijd eerst worden voorgelegd aan een mediator.

Koepelorganisaties van toezichthouders, zoals de NVTZ,  kunnen scholing organiseren over de preventie en  het oplossen van conflicten en erover publiceren.

Natuurlijk hoop ik dat mijn derde casus nog ver weg is, maar ik hoop dat ik met deze reflectie eraan bijdraag dat ik zelf bewuster kies voor andere oplossingen dan juridisering.

Voorkomen is beter

Last but not least, maar daar gaat deze blog niet over, voorkomen van een conflict blijft beter dan genezen.

Wil je meer weten of zit je met een conflict?

Neem gerust contact op via de contactpagina.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.