Blog

  • In de laatste uren van 2016 bekruipt me een naar gevoel. Tijdens de vakantie vorig jaar bezochten we kamp Westerbork (h

  • De boodschappen zijn binnen, een enkel cadeautje gekocht. Altijd een mooie tijd om te bespiegelen op 2016 over wat dit

  • Second opinion en eigen risico In de Volkskrant van 19 oktober j.l. ( http://www.volkskrant.nl/opinie/voer-ook-een-eige

  • Het was indrukwekkend toen Edith Schippers het kabinetsstandpunt over voltooid leven in Nieuwsuur presenteerde. Indrukw

  • Allweer zoveel negatieve aandacht voor de zorg die we aan onze ouderen geven. Er is zeker niet sprake van zeven goede e

  • Marktwerking versus intrinsieke motivatie voor kwaliteit Dit keer een korte blog over marktwerking. Sinds de invoering

  • Notabelen, een ingewikkelde wereld en toegang tot informatie. Al wat langer houdt de afkalvende positie van notabelen m

  • Kwetsbare ouderen verstoppen de SEH. Groot nieuws en tromgeroffel. Vorige week publiceerden de regio’s Noord Holland en

  • Voor- en tegenstanders bestrijden elkaar te vuur en te zwaard over de effecten van marktwerking in het publieke domein.

Gerben werkt onder meer voor de volgende organisaties

Anna empowers you to eliminate obstacles, gain clarity, set goals