oktober 2016

Voor- en tegenstanders bestrijden elkaar te vuur en te zwaard over de effecten van marktwerking in het publieke domein. In de zorg kennen we sinds 2006 een gereguleerde vorm van marktwerking. Wat is gereguleerd precies?  Is dat een set aan spelregels? Wat is de toekomst van...

Kwetsbare ouderen verstoppen de SEH. Groot nieuws en tromgeroffel. Vorige week publiceerden de regio’s Noord Holland en Flevoland cijfers waaruit bleek dat in 2015 het aantal opnamestops op de SEH gestegen was van 430 (2014) naar 2300. Vooral kwetsbare ouderen liggen lang op de SEH. Een ramp...

Notabelen, een ingewikkelde wereld en toegang tot informatie. Al wat langer houdt de afkalvende positie van notabelen me bezig. Is er een relatie tussen de veranderende positie van notabelen, de complexe wereld en de grote hoeveelheid aan informatie? Het is nog niet zo heel lang geleden dat...

Het was indrukwekkend toen Edith Schippers het kabinetsstandpunt over voltooid leven in Nieuwsuur presenteerde. Indrukwekkend omdat over zo’n persoonlijk thema zoveel tegenstellingen kunnen bestaan, zoveel interpretaties en opvattingen. Indrukwekkend omdat er een grote groep mensen is voor wie dit nieuws als bevrijdend wordt ervaren. Mijn vader...